ໃຫ້ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ARIZONA AANHPI ເພື່ອຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ

ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ​, ສ້າງການຈັດຕັ້ງ

ຂະຫຍາຍສຽງຊຸມຊົນທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຂອງອາຣິໂຊນາ
ສຽງຂອງພວກເຮົາ, ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ
ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ
ພວກເຮົາຈິນຕະນາການຊຸມຊົນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍຮາວາຍປາຊີຟິກທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອກໍານົດອະນາຄົດຂອງຕົນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການເຄື່ອນໄຫວຍຸຕິທໍາທາງດ້ານເຊື້ອຊາດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນແລະກ້າວຫນ້າຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາໄປສູ່ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປຂອງສະຫວັດດີການສໍາລັບທຸກຄົນ.
ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໃຜ​?
Arizona Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander for Equity Coalition ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທົ່ວລັດທີ່ພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມທ່ຽງທຳ ແລະຄວາມຍຸຕິທຳໂດຍການສ້າງອຳນາດຜ່ານການຈັດຕັ້ງນຳພາຊຸມຊົນ, ເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ, ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໜຸ່ມ.
ໄລທີ່ຜ່ານມາ
ໄລຖັດໄປ

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ

ການມີສວ່ນຮວ່ມໃນຖານະພົນລະເມືອງ

ພວກເຮົາສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕທີ່​ຊຸມຊົນ AANHPI ມີສວ່ນເຂົ້າຮວ່ມໃນການເລືອກຕັ້ງແລະ​ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະ​ເດັນຂອງນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຍຸຕິທໍາ

ສະມາຄົມຂອງຊາວໜຸ່ມ

ພວກເຮົາພັດທະນາຊາວຫນຸ່ມ AANHPI ໂດຍການສະເໜີເຄື່ອງມືໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ​ເພື່ອສ້າງສະໂມສອນນັກສຶກສາເພື່ອຄວາມສະເຫມີພາບຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາແລະຍັງໄດ້ສະເຫນີໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ​ໃຫ້​ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດການປ່ຽນແປງຊຸມຊົນໄປໃນທາງທີ່​ດີ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືແລະການຈັດຕັ້ງຂອງພົນລະເມືອງ.

ເດັກຍິງຖື notepad

ການເປັນຕົວແທນ

ພວກເຮົາຂະຫຍາຍກະບອກສຽງຈາກຊຸມຊົນ AANHPI ໂດຍການເຮັດເເບບສອບຖາມທີ່​ບົ່ງ​ບອກ​ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາແລະນັ້ນ ຍັງ​ມີການສົ່ງເສີມໂດຍການເລົ່າເລື່ອງ, ການສົນ​ທະ​ນາເປັນວົງຂອງ AANHPI, ແລະ ຂ່າວ​ປະ​ຊາ​ສຳ​ພັນຈາກຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ AANHPI.

ພາບປະກອບຂອງອາຫານພື້ນເມືອງຂອງອາຣິໂຊນາ

ລົງມືເຮັດເລີຍ !

ລົງທະບຽນເພື່ອ​ຮັບຂ່າວສານຈາກພວກເຮົາ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວສານຈາກພວກເຮົາທັນທີ